Návod na úpravu kopyta a lepení podkov EasyShoe Performance, Performance N/G, Sport, Compete

Příprava kopyta

 1. Používejte nitrilové nebo latexové rukavice při přípravě kopyta. Nečistoty a mastnota z vašich rukou mohou snadno kontaminovat kopyto a snížit adhesivní schopnost lepidla.
 2. Kopyto upravte jako při přípravě na klasickou podkovu.
 3. Orašplujte pečlivě kopytní stěnu, chodidlo a střel, abyste odstranili veškeré nečistoty.
 4. Nasaďte podkovu a fixem obkreslete manžety na kopytní stěnu.  Zároveň si procvičíte nasazování podkovy, dřív než začnete pracovat s lepidlem.
 5. Použijte bok rašple ke zdrsnění povrchu kopytní stěny- a to zhruba do výšky 3mm nad vyznačeným okrajem manžety.
 6. Použijte horkovzdušnou pistoli k vysušení kopyta. Tento krok nepřeskakujte!
 7. Lehce orašplujte chodidlo a odstraňte veškerý prach a zbytky orašplovaného kopyta.
 8. Znovu vysušte kopyto horkovzdušnou pistolí a případně kopyto odmastěte (líh, Shu Cleaner, nikoliv aceton).
 9. Pokud budete pod podkovu používat hnětací výplňový materiál, aplikujte ho nyní. Nedávejte ho však na plochu určenou nalepení podkovy.
 10. Vložte kopyto do podkovy. Přípravu kopyta máte nyní hotovu. Nepokládejte kopyto bez podkovy na zem.

Lepení pomocí  Vettec Adhere nebo Shufit

 1. Používejte vždy nové lepidlo. Pokud lepidlo leželo měsíce ve stáji, nebo bylo vystaveno horku nebo mrazu po delší dobu, může být jeho lepící schopnost narušena.
 2. Vložte lepidlo do pistole a otevřete tubu, odstříkněte malé množství lepidla. Nasaďte míchací trubičku, ale nevymačkávejte do ní lepidlo.
 3. Vymáčkněte část lepidla na zem, ujistěte se, že obě části lepidla se dokonale smíchávají.  Pokud je lepidlo zrnité nebo světle, nepoužívejte ho a použijte novou tubu.
 4. Naneste lepidlo míchací trubičkou na spodní okraj podkovy, mimo pěnovou vložku.  Vrstva by měla být cca 2mm tenká. Více lepidla není lepší, může pak docházet k tlaku na chodidlo.
 5. Roztáhněte rukama zadní část podkovy a vložte kopyto. Pokud je podkova správně usazena, postavte kopyto na zem.  Nechte kopyto podkovu plně zatížit, můžete zvednout druhou nohu. Kopyto s podkovou lze také zabalit do stahovací (strečové) folie a zabránit tak posunům na kopytě. Vyčkejte 5 -10 minut v závislosti na teplotě okolí a typu lepidla.
 6. Odhrňte boční manžetu pomocí plochého velkého šroubováku od kopyta. Vložte míchací trubičku a vymáčkněte lepidlo.  Uhlaďte přebytečné lepidlo prsty.
 7. Vyčkejte 5 -10 minut.

 

Závěrečné dočištění

 1. Nechte lepidlo plně ztvrdnout cca 15 minut.
 2. Použijte rašpli k odstranění přebytečného lepidla k zahlazení

Odstranění podkovy

 1. Použijte rašpli k odstranění manžety
 2. Jakmile odstraníte manžetu, sejměte podkovu kleštěmi.