Autor: Wolfgang Busch
 
Je-li to možné, pořizujte RTG snímky krátce před kováním, aby ukázali polohu P3 kopytě! Tyto retgeny umožní správné použití podkovy a její účinnost a bezpečnost. Kovová přední lišta podkovy nesmí být za žádných okolností umístěna příliš daleko k distální části P3! Musí být umístěn asi 12-15 mm (v závislosti na velikosti kopyta) za distálním okrajem P3.
pozice okraje P3 a kovové části podkovy
 
 
Musíte označit polohu předního okraje P3 na kopyto takovým způsobem, že nemůžete značku náhodně odstranit během následného trimování. Nejlepším způsobem je umístit značku na rohovinu značkovacím fixem po vyjmutí volné rohoviny z chodidla, ale před zahájením práce na stěně a úhlu kopyta.
 
Příprava kopyta
V zásadě upravte kopyto stejným způsobem jako u jakékoliv jiné podkovy s laminitis. Přidejte pěkný úkos na okraji kopytní stěny (minimálně 2 mm).
 
 
Výběr a úprava podkovy
Určete správnou velikost podkovy tak, že umístíte kovovou vložku přední lišty ve správné poloze ve vztahu k okraji P3 (viz výše). Zároveň je třeba, aby otvory pro podkováky odpovídaly bílé čáře kopyta.
Zbytek podkovy můžete upravit do požadovaného tvaru. Doporučujeme používat pásovou brusku s hrubým brusným pásem.
Ujistěte se, že mezi přední částí a chodidlem je nejméně 5 mm prostoru. Pokud tomu tak není, například když je chodidlo velmi ploché, můžete zbrousit syntetický materiál na podkově. Můžete také brousit přední část lišty, dokud se téměř nedostanete k kovové vložce.
mezera mezi podkovou a chodidlem je nejméně 5 mm
Mějte podkovy asi o 2 mm širší než kopyto podél čtvrtí. Můžete přidat malý úkos do okrajů podkovy, abyste zabránili přišlápnutí. Nenechte příliš podkovy přesahovat ani v patkové části. Můžete odrašplovat nebo odcvaknout kleštěmi přebytečný materiál podkovy. Nezapomeňte přidat úkos do oblasti patek.
 
úkos v přední části podkovy
Výběr materiálu pro výplň
Pro efektivní podkovy je obecně tou správnou volbou hnětací polstrování pro kopyta. Na rozdíl od tekutého výplňového materiálu poskytuje hnětací verze měkký, vymezený tlak na chodidlo.
Po přípravě kopyt a podkovy se musí odměřit správné množství výplňového materiálu. To se provádí stlačením výplně - která ještě není smíchána s tužidlem - do střelkových rýh od patek až přednímu okraji podkovy. Výplňový materiál může nepatrně překrývat stěnu kopyta.
 
aplikace výplňového materiálu
 
Aplikace podkovy
Po smíchání výplňového materiálu se správným množstvím tužidla (podle pokynů výrobce), vtlačte výplň do kopyta stejně jako předtím. Umístěte podkovu správně na kopyto a lehce ji upevněte jedním hřebíkem na každé straně.
Předtím, než se kopyto vrátí na zem, aby se zkontrolovalo správné umístění podkovy, mělo by být polstrování ztuhlé. V ideálním případě zůstává minimální množství výplňového materiálu (nejvýše 0,5 mm) mezi stěnou kopyt a podkovy. Tím je zajištěn mírný tlak na polstrované části kopyta.V závislosti na závažnosti poškození kopyta (= zvýšená citlivost chodidla nebo poškození chodidla) může být dočasně nutné podkovat koně jen s vyplněnými střelkovými rýhami.
Po kontrole pozice podkovy ji zajistěte dalšími podkováky. Dvě nebo tři hřebíky na každou stranu kopyta budou obvykle stačit. Závisí na tom, kolik a na kterém podloží bude kůň chodit.
V závislosti na kvalitě kopytní stěny může být nutné umístit podkováky za nejširší část kopyta.
Když se na konci zkouší pohyb a chování koně, měl by určitě chodit stejně nebo lépe než před aplikací podkovy. Pokud tomu tak není, je naprosto nezbytné zkontrolovat, zda není příliš velký tlak na části nebo na celou plochu chodidla. V takovém případě musí být množství výplňového materiálu zmenšeno
 
 
 
V našem eshopumůžete zakoupit hnětací výplňový materiál SHUFILL Hoof Packing ve třech stupních tvrdosti.