Jak přilepit podkovy GluShu

Příprava

1.)    Upravte kopyta koně jako normálně. Ujistěte se, že lepidlo a boty jsou teplé 20-30 °C - v chladných klimatických podmínkách nahřejte.

2.)    Hrubým kartáčem dokonale očistěte stěnu, chodidlo a střelku.

3.)    Okrajem rašple vytvořte, za použití pohybu směrem dolů, hrubý povrch kopyta.  Větší pozornost věnujte  zadní části kopyta, protože to má nejmenší lepící plochu.

4.)    V případě mokrého  nebo vlhkého  kopyta jej vysušte pomocí horkovzdušné pistole.  Nejvíce selhání lepení je právě kvůli vlhkosti kopyta.

5.)    Znovu pečlivě okartáčujte kopyto, tak abyste jej zbavili veškerého prachu.

6.)    Zkontrolujte usazení GLUSHU včetně patek – podkova by měla sedět a nebýt volná.

Můžete upravit tvar podkovy, jako byste tvarovali normální hliníkové podkovy.

 

Aplikace:

Používejte při aplikaci lepidla nitrilové nebo latexové rukavice.

1.)    Aby lepidlo fungovalo je nutné, aby se obě složky lepidla v míchací trubičce zcela promíchaly. Odstříkněte menší množství lepidla, dokud neuvidíte kompletně promíchanou směs.

2.)    Aplikujte lepidlo kolem vnitřní spodní části podkovy. Také aplikujte dostatečné množství  lepidla na vnitřní povrch manžety.

3.)    Zasuňte kopyto do podkovy a přitlačte manžety ke stěně, tím přebytečné množství lepidla  vytlačíte z podkovy. Po zaschnutí přebytečné lepidlo odstraníte rašplí.

4.)    Držte kopyto, dokud lepidlo zcela nezatvrdne.  Cca 5 min. Lepidlo tuhne rychleji při vyšších teplotách.

5.)    Při nízkých teplotách můžete použít horkovzdušnou pistoli pro urychlení  tvrdnutí lepidla. Po vytvrzení lepidla umístěte kopyto na zem a vyplňte všechny mezery kolem manžety.

6.)    Po ztuhnutí lepidla můžete rašplí upravit vzhled kopyta.

7.)    DOPORUČUJE SE podkovu lepit nejméně  1 hodinu před ježděním.  Lepidlo vytvrdne do plné pevnosti po 24 hodinách

 

Video výrobce: https://www.youtube.com/watch?time_continue=185&v=5qnQSWDlj-0